5. Zrušení usnesní RMČ ze dne 9.7.2013 + záměr pronájmu volného NP – garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, umístěné na parc. č. 834/18, k.ú. Jinonice

06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/5/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Zrušení usnesní RMČ ze dne 9.7.2013 + záměr pronájmu volného NP – garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, umístěné na parc. č. 834/18, k.ú. Jinonice

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. zrušit usnesení Rady MČ Praha 5 č. 32/1134/2013 ze dne 9.7.2013 (pronájem garáže ev. č. 912 v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance , parc. č. 834/18, k.ú. Jinonice  … za nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc na dobu neurčitou)  

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu volného NP – garáže (ev. č. 912) o výměře 15,0 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, umístěné na pozemku parc. č. 834/18, k.ú. Jinonice na dobu neurčitou bez stanovení min. požadované ceny za nájemné 

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě