4. Žádost Pavla Hurta, IČ 11253908 a společnosti NATO-PRAHA spol. s r.o., IČ 47117737, nájemců NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5 o prodloužení doby nájmu o jeden rok, a to v souladu s ustanovením NS

06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/4/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost Pavla Hurta, IČ 11253908 a společnosti NATO-PRAHA spol. s r.o., IČ 47117737, nájemců NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5 o prodloužení doby nájmu o jeden rok, a to v souladu s ustanovením NS

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 31.12.2014 s účinností od 1.1.2014, formou uzavření Dodatku č. 2 k NS ze dne 9.6.2005, ve znění dodatku č. 1, uzavřené s  Pavlem Hurtem, IČ 11253908, na pronájem NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5, za účelem provozování skladu a úložných prostor 

  2. schválit záměr prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 31.12.2014 s účinností od 1.1.2014, formou uzavření Dodatku č. 3 k NS ze dne 1.3.2000, ve znění dodatku č. 1. – 2., uzavřené se společností   NATO-PRAHA spol. s r.o., IČ 47117737, na pronájem NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5, za účelem provozování skladu

  3. schválit záměr prodloužení doby nájmu o jeden rok, tj. do 31.12.2014 s účinností od 1.1.2014, formou uzavření Dodatku č. 2 k NS ze dne 7.4.2005, ve znění dodatku č. 1., uzavřené se společností   NATO-PRAHA spol. s r.o., IČ 47117737, na pronájem NP umístěných v areálu Na Popelce 305, Praha 5, za účelem provozování skladu

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě