3. Zkrácení doby provozování restaurační zahrádky o rozloze 13m2 – pozemek parc. č. 90, k.ú. Smíchov – firma MEKONG GROUP, s.r.o.

Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/3/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Zkrácení doby provozování restaurační zahrádky o rozloze 13m2 – pozemek parc. č. 90, k.ú. Smíchov – firma MEKONG GROUP, s.r.o.

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit zkrácení doby provozování restaurační zahrádky o rozloze 13m2 – pozemek parc. č. 90, k.ú. Smíchov – firma MEKONG GROUP, s.r.o., Lipovická 158, Praha 4, 144 00, IČ: 28439961, zastoupená jednatelkou Lyubov Phamovou od 1.5. do 15.9. vč. vyjmutí sobot s příslušnou úpravou nájemného, tj. 18.500,- Kč/rok za podmínky, že restaurační vybavení (stolky, židle apod.) bude o sobotách z chodníku odstraněno  

Hlasování: 4/0/0 (Komise nepřijala návrh usnesení)