3. Pronájem parkovacího stání ve společném vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu

Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/3/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Pronájem parkovacího stání ve společném vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit pronájem parkovacího stání č. 15 žadateli … , bytem … za roční nájemné ve výši 7 000,00 Kč na dobu neurčitou

Hlasování: 5/0/0