2. Žádost společnosti BEVI STAV s.r.o., IČ 26437074, nájemce části objektu nám. Kinských 741/6, Praha 5 o rozšíření předmětu nájmu o sklepní prostory o celkové výměře 172,48 m2

06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/2/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost společnosti BEVI STAV s.r.o., IČ 26437074, nájemce části objektu nám. Kinských 741/6, Praha 5 o rozšíření předmětu nájmu o sklepní prostory o celkové výměře 172,48 m2

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. vzít na vědomí informaci společnosti BEVI STAV s.r.o., IČ 26437074, o prodeji podniku společnosti BEVI STAV CZ a.s., IČ 24309184, řádnou smlouvou o prodeji podniku ze dne 12.9.2013

  2. schválit záměr rozšíření předmětu nájmu o sklepní prostory o celkové výměře 172,48 m2, za roční nájemné ve výši 31.046,40 (tj. celkové nájemné 1.031.046,40 Kč), pro společnost BEVI STAV CZ a.s., IČ 24309184, a to formou uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.7.2013.

Hlasování: 4/0/0 (Komise nepřijala návrh usnesení)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě