13. Žádost o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem nebytového prostoru v suterénu domu Zborovská 526/44, Praha 5

06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/13/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o poskytnutí slevy z nájemného za pronájem nebytového prostoru v suterénu domu Zborovská 526/44, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit poskytnutí slevy z nájemného ve výši 10 % tj. 2.197,- Kč měsíčně nájemci Janě Krátké, IČ 11220872 za pronájem nebytového prostoru v suterénu domu Zborovská 526/44, Praha 5, z důvodu zatékání do nebytového prostoru a provádění oprav této závady a to na dobu určitou od června 2013 do odstranění závady správní firmou Centra, a.s..

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě