10. Záměr pronájmu garáží bez č.p. umístěných na dvoře za domem Svornosti 1497/1, Praha 5

06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/10/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu garáží bez č.p. umístěných na dvoře za domem Svornosti 1497/1, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu garáže ev.č. 915 umístěné v objektu garáží na pozemku parc.č. 541, k.ú. Smíchov žadateli … bytem … za nájemné ve výši 500,- Kč měsíčně + alt. poskytované služby za účelem parkování osobního automobilu, na dobu neurčitou

  2. schválit záměr pronájmu garáží ev.č. 916, 917, 918, 919, 924, 925, 927, 928 a 929 umístěné v objektu garáží na pozemku parc.č. 541, k.ú. Smíchov bez stanovení min. požadované ceny za nájemné + alt. poskytované služby za účelem parkování osobního automobilu, na dobu neurčitou

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě