1. Ukončení nájemní smlouvy Ing. Petra Dedka na pozemek parc. č. 289, k.ú. Smíchov, vnitroblok domu v ul. Štefánikova 316/8

06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/1/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Ukončení nájemní smlouvy Ing. Petra Dedka na pozemek parc. č. 289, k.ú. Smíchov, vnitroblok domu v ul. Štefánikova 316/8

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit návrh Ing. Petra Dedka, bytem Výhledová 549/5, Praha 5, IČ: 12603899, DIČ: CZ480618048 na ukončení nájemní smlouvy k 30.6.2014

  2. revokovat usnesení RMČ č. 40/1443/2013 ze dne 10.9.2013 tak, že doporučuje schválit Ing. Petru Dedkovi, IČ 12603899,  ukončení nájemní smlouvy č. 6/OSM/96 ze dne 15.10.1996 ve znění Dodatku č. 2 k 31.3.2014

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě