1. Návrh na podání výpovědí z nájmů nebytových prostor, Janáčkovo nábřeží 47/475 – Výtvarný spolek Hruška, 138. skautský oddíl, o.s.

06/12/2013
Zasedání konané dne 12. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/1/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Návrh na podání výpovědí z nájmů nebytových prostor, Janáčkovo nábřeží 47/475 – Výtvarný spolek Hruška, 138. skautský oddíl, o.s.

Komise obchodních aktivit

Odkládá:

  1. schválit/neschválit podání výpovědi z nájmu NP (ev. čís. 901 – klubovna) umístěného v suterénu domu č.p. 475, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 47, Praha 5 nájemci – Výtvarný spolek Hruška, IČ 68380534, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 101/98 ze dne 4.11.1998, ve znění platných  dodatků

Odkládá:

  1. schválit/neschválit podání výpovědi z nájmu NP (ev. čís. 902 – klubovna) umístěného v suterénu domu č.p. 475, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 47, Praha 5 nájemci – 138. skautský oddíl, občanské sdružení, IČ 26654016, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 10/2006 ze dne 22.3.2006, ve znění platných  dodatků

Komise OA materiál odkládá s tím, že doporučuje, aby OOA vyhledal pro oba subjekty vhodné nebytové prostory.
Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě