6. Žádost MUDr. Stanislavy Kubšové o prodloužení práva opce na 10 let v NS na NP Plzeňská 125/951, Praha 5

16/10/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/6/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost MUDr. Stanislavy Kubšové o prodloužení práva opce na 10 let v NS na NP Plzeňská 125/951, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 095100902 ze dne 10.5.1999 ve znění pozdějších dodatků, sjednané s MUDr. Stanislavou Kubšovou, IČ 48547514, na NP – lékařskou ordinaci (ev č. 902) v nemovitosti č.p. 951, k.ú. Košíře, Plzeňská 125, Praha 5, kterým se prodlužuje právo opce z 5ti na 10 let v případě řádného plnění povinností nájemcem   

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě