2. Pronájem části objektu Štefánikova 68/12, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 a části pozemku parc. č. 7, k.ú. Smíchov, společnosti PORT GASTRO s.r.o., IČ 01855115, na základě vyvěšeného záměru

16/10/2013
Zasedání konané dne 1. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/2/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Pronájem části objektu Štefánikova 68/12, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 a části pozemku parc. č. 7, k.ú. Smíchov, společnosti PORT GASTRO s.r.o., IČ 01855115, na základě vyvěšeného záměru

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit pronájem NP o celkové výměře 439,92 m2, umístěných v přízemí (kavárna) a 1. patře budovy Štefánikova 12/68, Praha 5, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 , k. ú. Smíchov, a části pozemku parc. č. 7, k. ú. Smíchov, o celkové výměře cca 60 m2, přiléhající ke kavárně s využitím jako restaurační zahrádka, pro společnost PORT GASTRO s. r. o., se sídlem Za Mototechnou 2603/23b, Praha – Stodůlky, na dobu neurčitou, za účelem zřízení multifunkčního centra s kulturně – relaxačním centrem, kancelářemi, konferenčními prostorami, kavárnou, sloužícího primárně pro občany Prahy 5, za roční nájemné  ve výši 480 000 Kč, tj. 40 000 Kč/měsíc bez služeb, a to za podmínky umožnění bezplatného využití prostor v 1. patře (Reinerův sál + přilehlá foyer) ze strany MČ Praha 5 v rozsahu max. 15 dní/měsíc, s účinností od 1.9.2013

Doporučuje RMČ:

  1. zrušit usnesení RMČ č. 35/1218/2013 ze dne 30.7.2013 v bodě II., kterým RMČ schválila záměr pronájmu NP o celkové výměře 439,92 m2, umístěných v přízemí (kavárna) a 1. patře budovy Štefánikova 12/68, Praha 5, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 , k. ú. Smíchov, a části pozemku parc. č. 7, k. ú. Smíchov, o celkové výměře cca 60 m2, přiléhající ke kavárně s využitím jako restaurační zahrádka, pro společnost PORT GASTRO s. r. o., se sídlem Za Mototechnou 2603/23b, Praha – Stodůlky, na dobu neurčitou, za účelem zřízení multifunkčního centra s kulturně – relaxačním centrem, kancelářemi, konferenčními prostorami, kavárnou, sloužícího primárně pro občany Prahy 5, za roční nájemné  ve výši 480 000 Kč, tj. 40 000 Kč/měsíc bez služeb, a to za podmínky umožnění bezplatného využití prostor v 1. patře (Reinerův sál + přilehlá foyer) ze strany MČ Praha 5 v rozsahu max. 15 dní/měsíc, s účinností od 1.9.2013

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu NP o celkové výměře 439,92 m2, umístěných v přízemí (kavárna) a 1. patře budovy Štefánikova 12/68, Praha 5, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 , k. ú. Smíchov, a části pozemku parc. č. 7, k. ú. Smíchov, o celkové výměře cca 60 m2, přiléhající ke kavárně s využitím jako restaurační zahrádka,na dobu neurčitou, za účelem zřízení multifunkčního centra s kulturně – relaxačním centrem, kancelářemi, konferenčními prostorami, kavárnou, sloužícího primárně pro občany Prahy 5,a to za podmínky umožnění bezplatného využití prostor v 1. patře (Reinerův sál + přilehlá foyer) ze strany MČ Praha 5 v rozsahu max. 15 dní/měsíc, kde hlavním kritériem pro vybrání budoucího nájemce bude předložení studie o způsobu využití prostor

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě