6. Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti Plzeňská 167/452, Praha 5

Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/6/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu volného nebytového prostoru v nemovitosti Plzeňská 167/452, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu nebytového prostoru ev. č. 901 o výměře 80,22 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 452, k.ú. Košíře, ul. Plzeňská 167, Praha 5 obch. firmě ELNAKO EU a.s., Hořejší nábřeží 1715/11, Praha 5, IČ 24273180, za nájemné ve výši 12.500,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby na dobu nuerčitou, za účelem zřízení poradního a distribučního centra malých mobilních prostředků     

Hlasování: 8/0/0