4. Žádost společnosti LALASA, spol. s r.o., IČ27367312, nájemce sportovního areálu Nad Hliníkem 1202, Praha 5 o rozšíření předmětu nájmu a úpravu nájemného za užívání sportovního areálu

02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/4/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost společnosti LALASA, spol. s r.o., IČ27367312, nájemce sportovního areálu Nad Hliníkem 1202, Praha 5 o rozšíření předmětu nájmu a úpravu nájemného za užívání sportovního areálu

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr rozšíření předmětu nájmu o prostory o celkové výměře 75,79 m2, za účelem využití 50 % plochy  jako služební byt a s možností provést rekolaudaci zbývající 50% plochy na nebytový prostor s využitím jako mládežnická klubovna za  roční nájemné ve výši 40.000,- Kč bez DPH, formou uzavření Dodatku č. 2 k NS ze dne 26.10.2006, uzavřené se společností LALASA, spol. s r.o., IČ 27367312

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit poskytnutí slevy z nájemného pro rok 2013 ve výši 390.295 Kč pro společnost LALASA, spol. s r.o., IČ 27367312

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit záměr snížení ročního nájemného na částku ve výši 283.225,- Kč bez DPH za užívání sportovního areálu nad Hliníkem 1202, Praha 5, formou uzavření Dodatku č. 2 k NS ze dne 26.10.2006, uzavřené se společností LALASA, spol. s r.o., IČ 27367312

Komise OA žádá prověřit nájemní smlouvu ve smyslu splnění smluvních podmínek včetně zjištění současné situace. OOA podá informaci na příštím zasedání KOA.
Hlasování: 6/0/2

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě