2. Žádost o snížení základního měsíčního nájemného za nebytový prostor v nemovitosti Štefánikova 249/28, Praha 5

02/09/2013
Zasedání konané dne 6. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 13/2/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o snížení základního měsíčního nájemného za nebytový prostor v nemovitosti Štefánikova 249/28, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit snížení základního měsíčního nájemného na částku ve výši ………. ,- Kč měsíčně + alt. DPH + zálohy na poskytované služby nájemci: Kristina Petrášková – Cestovní kancelář SOLE, IČ 16175441 za pronájem nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 249, k.ú. Smíchov na adrese Štefánikova 28, Praha 5

  2. neschválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě č .30/2000 ze dne 15.05.2000, ve znění pozdějších dodatků, kterým se nahrazuje označení nájemce na: Cestovní kancelář SOLE – Agentura, s.r.o., IČ 26687593. Ostatní ujednání nájemní smlouvy, ve znění pozdějších dodatků se nemění.

Hlasování: 8/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě