4. Nabídkové řízení na pronájem nebytového prostoru v nemovitosti č. p. 1188, k.ú. Smíchov na adrese Zborovská 8, Praha 5

05/08/2013
Zasedání konané dne 16. 7. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 11/4/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Nabídkové řízení na pronájem nebytového prostoru v nemovitosti č. p. 1188, k.ú. Smíchov na adrese Zborovská 8, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit zrušení nabídkového řízení na pronájem volného nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č. p. 1188, k. ú. Smíchov na adrese Zborovská 8, Praha 5, který byl na úřední desce ÚMČ Praha 5 zveřejněn od 01.03.2013 do 15.03.2013

  2. neschválit záměr pronájmu volného nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č. p. 1188, k. ú. Smíchov na adrese Zborovská 8, Praha 5 žadateli: AB plus CZ s.r.o. IČ 25168860 za účelem provozování kanceláří a prodejny za nájemné ve výši 2.000 Kč měsíčně + alt. DPH + zálohy na poskytované služby na dobu neurčitou

HLASOVÁNÍ: 8 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě