2. Záměr pronájmu části objektu Štefánikova 12/68, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 a části pozemku parc. č. 7, k.ú. Smíchov na základě žádosti společností PORT GASTRO s.r.o.

05/08/2013
Zasedání konané dne 16. 7. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 11/2/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu části objektu Štefánikova 12/68, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 a části pozemku parc. č. 7, k.ú. Smíchov na základě žádosti společností PORT GASTRO s.r.o.

Komise obchodních aktivit

Stahuje materiál z jednání:

  1. zrušit usnesení RMČ č. 28/979/2013 ze dne 18.6.2013, ketrým RMČ schválila záměr pronájmu nebytových prostor (kavárny) o celkové výměře 99,33 m2, umístěných v 1. NP budovy Štefánikova 68/12, Praha 5, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6, k.ú. Smíchov a části pozemku parc. č. 7, k. ú. Smíchov o celkové výměře cca 60 m2, přiléhajícího ke kavárně s využitím jako restaurační letní zahrádka na období od 1. 5. do 30. 9. roku, pro společnost NEXT WAY s. r. o., zastoupenou Janem Naidrem, IČ 27392112, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 14 dní, za účelem provozování kavárny, za nájemné ve výši 18.000 Kč měsíčně, tj. 216.000 Kč/rok bez DPH a služeb za pronájem NP (kavárny) a nájemné ve výši 3.000 měsíčně, tj. 36.000 Kč/rok bez DPH za pronájem restaurační letní zahrádky

Stahuje materiál z jednání:

  1. schválit/neschválit záměr pronájmu NP o celkové výměře 439,92 m2, umístěných v přízemí (kavárna)  a 1. patře budovy Štefánikova 12/68, Praha 5, stojící na pozemku parc. č. 5 a 6 , k.ú. Smíchov a části pozemku parc. č. 7, k.ú. Smíchov o celkové výměře cca 60 m2, přiléhající ke kavárně s využitím jako restaurační zahrádka, pro společnost PORT GASTRO s.r.o., se sídlem Za Mototechnou 2603/23b, Praha – Stodůlky, na dobu neurčitou, za účelem zřízení multifunkčního centra s kulturně – relaxačním centrem, kancelářemi, konferenčními prostorami, kavárnou, sloužícího primárně pro občany Prahy 5, za roční nájemné  ve výši 480 000,- Kč, tj. 40 000 Kč/měsíc bez služeb

HLASOVÁNÍ: 8 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě