5. Pronájem parkovacích stání ve společném vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu

30/07/2013
Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 10/5/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Pronájem parkovacích stání ve společném vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit pronájem parkovacího stání č. 3 žadateli: … , pronájem parkovacího stání č. 4 žadateli: … , parkovacího stání č. 5 žadateli: … , parkovacího stání č. 6 žadateli: … , parkovacího stání č. 7 žadateli: … , parkovacího stání č. 8 žadateli: … , parkovacího stání č. 9 žadateli: … , parkovacího stání č. 10 žadateli: … , parkovacího stání č. 11 žadateli: … , parkovacího stání č. 12 žadateli: … , parkovacího stání č. 13 žadateli: … , parkovacího stání č. 14 žadateli:  … , parkovacího stání č. 15 žadateli: … , parkovacího stání č. 16 žadateli: … , parkovacího stání č. 17 žadateli: … , parkovacího stání č. 18 žadateli: …

  2. schválit jednotnou výši nájemného pro vybrané žadatele v bodě I.1. tohoto usnesení a to výši 7.000,- Kč ročně a jednotnou dobu trvání nájemní smlouvy a to dobu neurčitou

  3. schválit pronájem parkovacího stání č. 1 žadateli: XCOPY s.r.o., pronájem parkovacího stání č. 2 žadateli: Bertrand Gaveau

  4. schválit jednotnou výši nájemného pro vybrané žadatele v bodě I.3. tohoto usnesení a to ve výši 14.000,- Kč ročně a jednotnou dobu trvání nájemní smlouvy a to dobu neurčitou

  5. schválit pronájem parkovacích stání č. 3 a č. 15 ve společném vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5, které byly původně vyhraněny pro nájemce nebytových prostor, za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně pro nájemce bytů v těchto domech

Hlasování: 9/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě