3. Žádost společnosti tédwa s.r.o. o prodloužení Nájemní smlouvy na pronájem části fasády k umístění reklamního zařízení na nemovitosti Plzeňská 209A/442, PRAHA 5, k.ú. Košíře

30/07/2013
Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 10/3/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost společnosti tédwa s.r.o. o prodloužení Nájemní smlouvy na pronájem části fasády k umístění reklamního zařízení na nemovitosti Plzeňská 209A/442, PRAHA 5, k.ú. Košíře

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit prodloužení doby nájmu nájemní smlouvy č. 80/0/OOA/07 ze dne 30.11.2007, uzavřené se společností tédwa s.r.o., Družicová 990/19, 161 00  PRAHA 6, IČ 272 54 089, ve znění Dodatku č. 1, na pronájem části fasády k umístění reklamního zařízení na nemovitosti č.p. 442, ul. Plzeňská 209A, k.ú. Košíře na dobu neurčitou

  2. schválit záměr prodloužení doby nájmu na dobu neurčitou formou uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 80/0/OOA/07 ze dne 30.11.2007, ve znění Dodatku č. 1,  uzavřené se společností tédwa s.r.o., Družicová 990/19, 161 00  PRAHA 6, IČ 272 54 089, na pronájem části fasády k umístění reklamního zařízení na nemovitosti č.p. 442, ul. Plzeňská 209A, k.ú. Košíře za minim. nájemné ve výši 12.000,- Kč/rok

Hlasování: 7/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě