2. Výpověď nájemní smlouvy firmy Biolab Praha, s.r.o., na pozemek parc. č. 4359/2, k.ú. Smíchov

30/07/2013
Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 10/2/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Výpověď nájemní smlouvy firmy Biolab Praha, s.r.o., na pozemek parc. č. 4359/2, k.ú. Smíchov

Komise obchodních aktivit

Bere na vědomí:

  1. výpověď nájemní smlouvy č. 220/OSM/03 ze dne 2.4.2003 dle čl. V. odst. 2. tříměsíční výpovědní lhůtou k 30.9.2013 – firma Biolab Praha, s.r.o.

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě