1. Žádost o prominutí poloviny dluhu a příslušenství firmy FOXCOM CZECH, a.s. za pronájem pozemku parc. č. 31, k.ú. Smíchov a o ukončení nájemní smlouvy č. 4/0/ZOOA/10 ze dne 2.2.2010

Zasedání konané dne 9. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 10/1/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o prominutí poloviny dluhu a příslušenství firmy FOXCOM CZECH, a.s. za pronájem pozemku parc. č. 31, k.ú. Smíchov a o ukončení nájemní smlouvy č. 4/0/ZOOA/10 ze dne 2.2.2010

Komise obchodních aktivit

Odkládá:

  1. schválit / neschválit prominutí poloviny dlužného nájmu a celého příslušenství ve výši 90.250,-Kč + 24.627,33 Kč, t.j. celkem 114.877,33 Kč, z důvodu nemožnosti užívání pozemku

Odmítá:

  1. schválit ukončení nájemní smlouvy č. 4/0/ZOOA/10 ze dne 2.2.2010, z důvodu nepovolení instalace reklamního zařízení na tomto pozemku

Komise OA materiál odkládá na příští jednání s tím, že na toto zasedání bude pozván zástupce firmy k vysvětlení situace a zdůvodnění žádosti o prominutí dlužných pohledávek a ukončení smlouvy
Hlasování: 7/0/0