8. Pronájem nebytového prostoru – obchodní prostory v nemovitosti č.p. 276, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 36, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu

Zasedání konané dne 25. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/8/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Pronájem nebytového prostoru – obchodní prostory v nemovitosti č.p. 276, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 36, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit nový záměr pronájmu volného nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 276, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 36, Praha 5 za minim. nájemné ve výši 27.000,- Kč měsíčně

Hlasování: 7/0/1