7. Záměr pronájmu nebytového prostoru v přízemí nemovitosti Preslova 2213/5, Praha 5

Zasedání konané dne 25. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/7/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu nebytového prostoru v přízemí nemovitosti Preslova 2213/5, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu nebytového prostoru ev.č. 902 o velikosti 226,28 m2 v přízemí nemovistosti č.p. 2213, k.ú. Smíchov na adrese Preslova 5, Praha 5 se stanovením minimální výše nájemného ve výši 600.000,- Kč/rok, na dobu neurčitou 

  2. schválit tyto podmínky pronájmu: 1) uhrazení vratné kauce ve výši šestiměsíčního základního nájemného po schválení vybraného žadatele v RMČ Praha 5, 2) předložení záměru pronájmu využití prostor, 3) předložení reference z obdobné činnosti, 4) předložení vizualizace a studie využitelnosti. Při výběru budoucího nájemce bude maximálně zohledněn záměr žadatele, resp. účel nájmu, ke kterému bude NP využíván s ohledem na zachování reprezentativnosti lokality

Hlasování: 8/0/0