5. Žádost o rozšíření nájemní smlouvy v označní nájemce na garáž ev. č. 910 v ul. Na Šmukýřce, Praha 5

Zasedání konané dne 25. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/5/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy v označní nájemce na garáž ev. č. 910 v ul. Na Šmukýřce, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 18.11.1998, ve znění pozdějšího dodatku, uzavřené s panem … na pronájem garáže ev. č. 910 v objektu řadových garáží na pozemku parc. č. 1531/9, k.ú. Košíře v ul. Na Šmukýřce, Praha 5, kterým se NS rozšiřuje v označení nájemce o …

Hlasování: 7/0/0