4. Žádost Občanského sdružení Melius o ukončení nájmu nebytového prostoru Plzeňská 211/442, Praha 5 dohodou ke dni 31.7.2013

Zasedání konané dne 25. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost Občanského sdružení Melius o ukončení nájmu nebytového
prostoru Plzeňská 211/442, Praha 5 dohodou ke dni 31.7.2013

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit ukončení nájmu nebytového prostoru ev. č. 901 v nemovitosti č.p. 442, k.ú. Košíře, Plzeňská 211, Praha 5  sjednaného na základě nájemní smlouvy ze dne 30.1.2013 s nájemcem – Občanské sdružení Melius, IČ 27017508, dohodou ke dni 31.7.2013

Hlasování: 7/0/0