3. Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické, IČ 45242704, nájemce budovy Podbělohorská 2072/7, Praha 5, o prodloužení doby nájmu

08/07/2013
Zasedání konané dne 25. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické, IČ 45242704, nájemce budovy Podbělohorská 2072/7, Praha 5, o prodloužení doby nájmu

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr prodloužení doby nájmu o 10 let (tj. do 30.7.2023), formou uzavření Dodatku č. 5 k NS ze dne 30.7.1993, ve znění dodatků č. 1. – 4., uzavřené s Diakonií Českobratrské církve evangelické, IČ 45242704, na pronájem budovy Podbělohorská 2072/7, Praha 5, k.ú. Smíchov, za účelem poskytování sociální péče pro zdravotně i sociálně potřebné občany, a to přednostně pro občany z obvodu MČ Praha 5, s účinností od 31.7.2013.

Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě