2. Odpis pohledávek za nájemci NP

Zasedání konané dne 25. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Odpis pohledávek za nájemci NP

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit odpis pohledávek z dlužného nájemného, služeb a příslušenství bývalým nájemcům z důvodu promlčení:

    a) … , dluh z nájemného a služeb Kč … , dluh z úroku z prodlení Kč … (k 31.3. 2013), dluh ze smluvní pokuty Kč  … (k 31.3. 2013), odpis v aktuální výši

    b) Tačner Jaroslav, IČ: 418 22 242, bytem Na bělidle 297/36, dluh z nájemného a služeb za období 9/2009 – 3.1.2010 Kč 86.569, dluh z poplatku z prodlení Kč 23.478 (k 31.5. 2013), dluh ze smluvní pokuty Kč 28.152 (k 31.5. 2013)

Hlasování: 6/0/0