1. Žádost o uzavření splátkové dohody s nájemcem NP

Zasedání konané dne 25. 6. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o uzavření splátkové dohody s nájemcem NP

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné se splatností max. 18 měsíců za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:

    1) MUDr. Mudrová Markéta, IČ: 496 27 058, NP na adrese Stroupežnického 2326/24 dluh na nájemném a službách Kč 42.731, dluh z úroku z prodlení Kč 5.584 (k 30.4.2013), dluh ze smluvní pokuty Kč 4.638 (k 30.4.2013), náklady soudního řízení Kč 14.524

Hlasování: 6/0/0