6. Žádost o neplacení nájemného za pronájem parkovacích stání ve vnitrobloku Lidická 797/18, Praha 5 a žádost o skončení nájmu dohodou tamtéž

17/05/2013
Zasedání konané dne 23. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/6/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o neplacení nájemného za pronájem parkovacích stání ve vnitrobloku Lidická 797/18, Praha 5 a žádost o skončení nájmu dohodou tamtéž

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit prominutí platby nájemného za pronájem parkovacího stání ve vnitrobloku domu Lidická 797/18, Praha 5 za období od 02.01.2013 do 09.04.2013 v celkové výši 1.880,- Kč stávajícím nájemcům parkovacím stání tj.  … , všichni bytem … z důvodu omezení možnosti užívání parkovacích stání

  2. schválit ukončení nájemní smlouvy č. 70/0/ZOSV/12 ze dne 21.01.2013 uzavřenou s panem … na pronájem parkovacího stání v domě Lidická 797/18 a to dohodou ke dni 31.03.2013

  3. schválit záměr pronájmu parkovacího stání č. 1 ve vnitrobloku nemovitosti č.p. 797, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 18, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,- Kč ročně pro nájemce tohoto domu, na dobu neurčitou

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě