5. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 90, k.ú. Smíchov na umístění restaurační předzahrádky o rozloze 6 m2 – firma VIVINS s.r.o.

17/05/2013
Zasedání konané dne 23. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/5/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 90, k.ú. Smíchov na umístění restaurační předzahrádky o rozloze 6 m2 – firma VIVINS s.r.o.

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu 6 m2 z pozemku parc. č. 90, k.ú. Smíchov firmě VIVINS s.r.o., Arbesovo nám. 7, Praha 5, 150 00, IČ: 24242331, DIČ: CZ24242331 na umístění restaurační předzahrádky o rozloze 6 m2 na dobu neurčitou za navrhovanou výši nájmu 100,- Kč/m2/měs, t.j. 3.420,- Kč za sezónní užívání od 10.5. do 27.10.

Komise OA materiál odložila s tím, že pro porovnání cen požaduje po OOA doplnit ceny ostatních pronajímaných předzahrádek a dále požaduje zjistit ceny pronájmů za předzahrádky u jiných pronajímatelů, např. TSK
Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě