4. Žádost o provedení stavebních prací v nebytovém prostoru umístěného v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5

Zasedání konané dne 23. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/4/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda Komise obchodních aktivit

Žádost o provedení stavebních prací v nebytovém prostoru umístěného v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit změnu užívání nebytového prostoru ev.č. 903 v přízemí nemovitosti č.p. 3, k.ú. Smíchov na adrese Štefánikova 61, Praha 5 na provozovnu rychlého občerstvení

  2. schválit uzavření Smlouvy o provedení stavebních prací v nebytovém prostoru ev.č. 903 v přízemí nemovitosti č.p. 3, k.ú. Smíchov na adrese Štefánikova 61, Praha 5 uvedenou v příloze tohoto materiálu s Martinem Pokorným IČ 67813534

  3. schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájem nebytového prostoru ev.č. 903 v přízemí nemovitosti č.p. 3, k.ú. Smíchov na adrese Štefánikova 61, Praha 5 uvedenou v příloze tohoto materiálu s Martinem Pokorným IČ 67813534

Hlasování: 6/0/0