3. Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a souhlas s umístěním sídla společnosti i.sport s.r.o. na základě žádosti Jana Píseckého, nájemce sportovního areálu Tenis Cibulka, V Stráni 485/11, Praha 5

17/05/2013
Zasedání konané dne 23. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/3/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a souhlas s umístěním sídla společnosti i.sport s.r.o. na základě žádosti Jana Píseckého, nájemce sportovního areálu Tenis Cibulka, V Stráni 485/11, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. vzít na vědomí ukončení podnájemní smlouvy mezi Janem Píseckým a Janou Kubíkovou – půjčovna motorových vozidel, IČ 41820916, na podnájem NP o celkové výměře 20 m2, umístěných v 1. NP budovy ve sportovním areálu č.p. 485, V Stráni 11, Praha 5, k.ú. Košíře, k provozování autopůjčovny, k 31.8.2012

  2. schválit uzavření podnájemní smlouvy mezi Janem Píseckým a nově vznikající společností i.sport s.r.o., zastoupenou Janem Kodrem, na podnájem NP o celkové výměře 20 m2, umístěných v 1. NP budovy ve sportovním areálu č.p. 485, V Stráni 11, Praha 5, k.ú. Košíře, ke  kancelářským účelům – pořádání amatérských tenisových turnajů,  za měsíční nájemné 4.500,- kč, na dobu určitou od 1.5.2013 do 31.12.2013

  3. schválit udělení souhlasu s umístěním sídla nově vznikající společnosti i.sport s.r.o., zastoupené Janem Kodrem, na základě notářského zápisu  NZ 147/2013 ze dne 2.4.2013, na adrese Praha 5 – Košíře, V Stráni 485/11, PSČ 150 00

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě