2. Ukončení nájmu parkovacího stání ve dvoře nemovitosti Hlubočepská 33/2 dohodou k datu 28. 2. 2013 na základě žádosti nájemce

Zasedání konané dne 23. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/2/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Ukončení nájmu parkovacího stání ve dvoře nemovitosti Hlubočepská 33/2 dohodou k datu 28. 2. 2013 na základě žádosti nájemce

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit ukončení nájmu parkovacího stání č. 9 o výměře 12,5 m2 umístěného ve dvoře nemovitosti č. p. 2, Hlubočepská 33, Praha 5 na části pozemku parc. č. 146, k. ú. Hlubočepy s nájemcem … dohodou k datu 28. 2. 2013

Hlasování: 6/0/0