1. Záměr pronájmu volného nebytového prostoru – garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, umístěné na parc. č. 834/18, k.ú. Jinonice

Zasedání konané dne 23. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 6/1/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., člen zastupitelstva

Záměr pronájmu volného nebytového prostoru – garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, umístěné na parc. č. 834/18, k.ú. Jinonice

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu volného nebytového prostoru – garáže (ev. č. 912) o výměře 15,0 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, umístěné na parc. č. 834/18, k.ú. Jinonice (bez stanovení min. ceny za pronájem) 

Hlasování: 6/0/0