9. Návrh na podání výpovědí z nájmů nebytových prostor, Brožíkova 6/281 – Jiří Birhanzl, Plzeňská 125/951 – AICHELBURG s.r.o.

12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/9/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise obchodních aktivit

Návrh na podání výpovědí z nájmů nebytových prostor, Brožíkova 6/281 – Jiří Birhanzl, Plzeňská 125/951 – AICHELBURG s.r.o.

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit podání výpovědi z nájmu NP (ev. čís. 904 – masná jídelna) umístěného v přízemí domu č.p. 281, k.ú. Košíře, Brožíkova 6, Praha 5 nájemci Jiřímu Birhanzlovi, IČ 15080153, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 028100904/2004 ze dne 1.1.2004, ve znění platných dodatků

Doporučuje RMČ:

  1. schválit podání výpovědi z nájmu NP (ev. čís. 901 – prodejna tisku a tabákových výrobků) umístěného v přízemí domu č.p. 951, k.ú. Košíře, Plzeňská 125, Praha 5 nájemci obch. firmě AICHELBURG s.r.o., IČ 26464152, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 095100901 ze dne 29.4.2004, ve znění platných dodatků

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě