8. Žádost o uzavření Dodatku č. 5 k NS ze dne 6.8.1996, na pronájem NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, z důvodu změny právní formy nájemce – MUDr. Eva Slavatová a MUDr. Ladislav Kindl

Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/8/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise obchodních aktivit

Žádost o uzavření Dodatku č. 5 k NS ze dne 6.8.1996, na pronájem NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, z důvodu změny právní formy nájemce – MUDr. Eva Slavatová a MUDr. Ladislav Kindl

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. vzít na vědomí změnu právní formy nájemce MUDr. Evy Slavatové, IČ 60459182, na společnost Chirurgie Barrandov s.r.o., IČ 2424745, jednající MUDr. Ladislavem Kindlem

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření Dodatku č. 5 k NS ze dne 6.8.1996, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s MUDr. Evou Slavatovou, IČ 60459182 a MUDr. Ladislavem Kindlem, IČ 49628453, kterým se nahrazuje označení nájemce na MUDr. Ladislav Kindl, IČ 49628453 a Chirurgie Barrandov s.r.o., IČ 24247456. Ostatní ujednání NS ve znění pozdějších dodatků se nemění

Hlasování: 5/0/0