6. Pronájem parkovacího stání č. 9 na části pozemku parc. č. 1408/8, k.ú. Smíchov, ul. K Vodojemu, Praha 5 na základě zveřejněného záměru č 83/2012 – žádost Ing. Adolfy Matějcové

12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise obchodních aktivit

Pronájem parkovacího stání č. 9 na části pozemku parc. č. 1408/8, k.ú. Smíchov, ul. K Vodojemu, Praha 5 na základě zveřejněného záměru č 83/2012 – žádost Ing. Adolfy Matějcové

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit pronájem parkovacího stání č. 9 umístěného na části pozemku parc. č. 1408/8, k.ú. Smíchov, ul. K Vodojemu, Praha 5 … , Praha 5 za roční nájemné ve výši 7.000,- Kč, na dobu neurčitou

  2. schválit ukončení nájemní smlouvy č. 57/0/ZOSV/12 s nájemcem … na parkovací stání č. 5 umístěného na části pozemku parc. č. 1408/8, k.ú. Smíchov, ul. K Vodojemu, Praha 5 dohodou k datu uzavření nové NS na park. stání č. 9 

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu parkovacího stání č. 5 umístěného na části pozemku parc. č. 1408/8, k.ú. Smíchov, ul. K Vodojemu, Praha 5 za cenu 7.000,- Kč/rok/stání, na dobu neurčitou

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě