4. Uzavření Dodatku č. 1 k NS ze dne 7.9.2012 z důvodu vybudování výdejny a jídelny v objektu Pod radnicí 152/3, Praha 5 – společnost Pro rodinu o.p.s., zastoupená Bc. Miroslavou Vlčkovou, IČ 28414756

12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise obchodních aktivit

Uzavření Dodatku č. 1 k NS ze dne 7.9.2012 z důvodu vybudování výdejny a jídelny v objektu Pod radnicí 152/3, Praha 5 – společnost Pro rodinu o.p.s., zastoupená Bc. Miroslavou Vlčkovou, IČ 28414756

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit/neschválit uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7.9.2012, uzavřené se společností Pro rodinu, o.p.s., zastoupenou Bc. Miroslavou Vlčkovou, IČ 28414756, na pronájem budovy č.p. 152, Pod radnicí 3, Praha 5, za účelem provozování vzdělávání dětí předškolního a školního věku v režimu školského zákona a doprovodných služeb, z důvodu provádění stavebních úprav formou vybudování výdejny a jídelny v budově Pod radnicí 152/3. 

Komise OA materiál odložila na přístí jednání.
Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě