3. Odpis pohledávek z nebytových prostor / dožalování

12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise obchodních aktivit

Odpis pohledávek z nebytových prostor / dožalování

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit odpis pohledávky na dlužném nájemném + aktuální příslušenství za bývalým nájemcem NP Petrem Loulou, IČ: 168 68 030 na adrese K vodojemu 208/7: dluh na nájemném a službách 331.154,- Kč, dluh na úroku z prodlení 85.101,- Kč (k 31.12.2012), smluvní pokuta 67.194,- Kč (k 31.12.2012), náklady řízení 78.616,- Kč

Nedoporučuje:

  1. schválit podání žaloby (dožalování) vůči Petru Loulovi., IČ: 168 68 030 na dlužné nájemné + příslušenství na dluh na nájemném a službách 39.229,- Kč (za období 1.8.2010 do 12.4.2011) z pronájmu NP na adrese Plzeňská 452/167.

Komise OA doporučuje odepsat pohledávky z důvodu nevymahatelnosti a vzhledem k 35 podaným exekucím na nájemce. Současně nedoporučuje podat žalobu a uspořit tak náklady MČ v příp. dalšího vymáhání.
Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě