10. Odpis pohledávek z pronájmu nebytových prostor

12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/10/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise obchodních aktivit

Odpis pohledávek z pronájmu nebytových prostor

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

 1. schválit odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb a příslušenství bývalým nájemcům NP (vše v aktuální výši):

   

  a) Registered office, s.r.o., IČ: 271 19 041, NP na adrese Lohniského 901/7, dluh na nájemném a službách 3.658,- Kč k 31.12.2012, dluh z úroku z prodlení 1.973,- Kč k 31.12.2012, dluh ze smluvní pokuty 1.002,- Kč k 31.12.2012

   

  b) … , garáž na adrese  … , dluh na nájemném a službách 828,- Kč k 31.12.2012, dluh z úroku z prodlení 409,- Kč k 31.12.2012

   

  c) … , NP na adrese Dubrovnická 1058/3, dluh na nájemném a službách 905,- Kč k 31.12.2012, dluh z úroku z prodlení 466,- Kč k 31.12.2012, dluh ze smluvní pokuty 248,- Kč k 31.12.2012

   

  d) Ezechiáš Ivo, MUDr., IČ: 49281097, NP na adrese Hlubočepská 291/31, dluh na nájemném a službách 4.582,- Kč k 31.12.2012, dluh z úroku z prodlení 2.593,- Kč k 31.12.2012

   

  e) … , dluh na nájemném a službách 2.992,- Kč k 31.12.2012, dluh z úroku z prodlení 1.187,- Kč k 31.12.2012

   

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě