1. Pozemek pod garáží a přístupová cesta parc.č. 1487/7 a 1487/1, k.ú. Smíchov – ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu s novým vlastníkem garáže

12/02/2013
Zasedání konané dne 29. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2013
Předkladatel: Kopáček Richard, Ing., předseda komise obchodních aktivit

Pozemek pod garáží a přístupová cesta parc.č. 1487/7 a 1487/1, k.ú. Smíchov – ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu s novým vlastníkem garáže

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit ukončení nájemní smlouvy č. 154/0/OSM/04 ze dne 21.9.2004, dle čl.V. odst. 2. dohodou s Ing. Olgou Dvořákovou na pronájem pozemku pod garáží a přístupové cesty, parc. č. 1487/7 a 1487/1, k.ú. Smíchov ke dni 31.12.2012 z důvodu prodeje garáže

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu pozemku pod garáží 17 m2 a přístupové cesty 20 m2, parc. č. 1487/7 a 1487/1, k.ú. Smíchov na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2013 panu Bohumilu Šindelářovi, bytem Na Pláni 2862/11, Praha 5 – Smíchov z důvodu odkoupení garáže od Ing. Olgy Dvořákové, za nájemné 120,- Kč/m2/rok, t.j. 4.440,- Kč/rok.

Hlasování: 6/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě