9. Žádost o snížení základního nájemného za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 291, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 40, Praha 5

Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/9/2012
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Žádost o snížení základního nájemného za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 291, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 40, Praha 5

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. neschválit snížení základního měsíčního nájemného za užívání nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 291, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 40, Praha 5 na základě nájemní smlouvy č. 17/0/OSV/NP/12 ze dne 22.06.2012 nájemci: Vinh Vu Duc, IČ 63526921

Hlasování: 4/0/0