7. POZEMEK parc. č. 2460/9, k.ú. Smíchov, rozšíření stávající nájemní smlouvy ZO Českého zahrádkářského svazu č. 45 Nad Nikolajkou Dodatkem č.2

Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/7/2012
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

POZEMEK parc. č. 2460/9, k.ú. Smíchov, rozšíření stávající nájemní smlouvy ZO Českého zahrádkářského svazu č. 45 Nad Nikolajkou Dodatkem č.2

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit Dodatek č. 2 nájemní smlouvy pro stávajícího uživatele ZO Českého zahrádkářského svazu č. 45 Nad Nikolajkou o pozemek parc. č. 2460/9, k.ú. Smíchov, za stávajících podmínek na dobu neurčitou s účinností od 1.12.2012 za celkový nájem 12.898,- Kč/rok.

Hlasování: 4/0/0