6. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru na adrese Nádražní 42/82, Praha 5 v důsledku uzavření Smlouvy o prodeji podniku

Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/6/2012
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru na adrese Nádražní 42/82, Praha 5 v důsledku uzavření Smlouvy o prodeji podniku

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. vzít na vědomí Smlouvu o prodeji podniku ze dne 31.10.2012 uzavřenou mezi společností TRUHLÁŘ a spol., veřejná obchodní společnost, IČ 00537284 a společností M.A.T. Group, s.r.o., IČ 26367505 uzavřenou ve smyslu ust. paragrafu 476 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

     

  2. schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 537/P/C/01/42 ze dne 28.05.2001 na pronájem nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 42, k.ú. Smíchov na adrese Nádražní 82, Praha 5, kterým se s účinností od 01.11.2012 mění označení nájemce na M.A.T. Group, s.r.o., IČ 26367505, se sídlem: Plzeň, Na Roudné 324/176, PSČ 30162. Ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění.

Hlasování: 4/0/0