5. Žádost MUDr. Douchové, IČ 49280848, nájemce NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, o rozšíření nájemní smlouvy ze dne 6.8.1996, ve znění Dodatku č. 1.-2. o dalšího nájemce

23/11/2012
Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/5/2012
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Žádost MUDr. Douchové, IČ 49280848, nájemce NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, o rozšíření nájemní smlouvy ze dne 6.8.1996, ve znění Dodatku č. 1.-2. o dalšího nájemce

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 6.8.1996, ve znění Dodatků č. 1. – 2., uzavřené s MUDr. Ivankou Douchovou, IČ 49280848, na pronájem NP o celkové výměře 54,26 m2, umístěných v 3.NP budovy A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, za účelem vykonávání služeb zubního lékaře, kterým se rozšiřuje označení nájemce o MUDr. Dagmar Bečvaříkovou, IČ 60162635

Hlasování: 4/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě