4. Žádost společnosti AeskuLab a.s., IČ 60470488, nájemce NP umístěných v budově A a B polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, o prodloužení stávající nájemní smlouvy ze dne 31.3.1995, ve znění Dodatků č. 1. – 12, o 5 let

Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/4/2012
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Žádost společnosti AeskuLab a.s., IČ 60470488, nájemce NP umístěných v budově A a B polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, o prodloužení stávající nájemní smlouvy ze dne 31.3.1995, ve znění Dodatků č. 1. – 12, o 5 let

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit uzavření Dodatku č. 13 k nájemní smlouvě ze dne 31.3.1995, ve znění Dodatků č. 1.-12., uzavřené se společností Aeskulab, a.s., IČ 60470488, na pronájem NP o celkové výměře 530,69 m2, umístěných v budově A a B polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, za účelem vykonávání služeb laboratoří, kterým se prodlužuje s účinností od 1.1.2013 doba nájmu o 5 let, tj. do 31.12.2017

Hlasování: 4/0/0