3. Český výbor pro UNICEF – dohoda o ukončení nájmu NP ke dni 31.12.2012, zrušení usnesení RMČ ze dne 30.10.2012 a záměr pronájmu 3., 2., 1. patra a přízemí budovy nám. Kinských 741/6, Praha 5, za účelem využití jako kancelářské a obchodní prostory

Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/3/2012
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Český výbor pro UNICEF – dohoda o ukončení nájmu NP ke dni 31.12.2012, zrušení usnesení RMČ ze dne 30.10.2012 a záměr pronájmu 3., 2., 1. patra a přízemí budovy nám. Kinských 741/6, Praha 5, za účelem využití jako kancelářské a obchodní prostory

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit ukončení nájemní smlouvy ze dne 27.6.2012, uzavřené s Českým výborem pro UNICEF, na pronájem NP umístěných v přízemí a 3. patře budovy č.p 741, nám. Kinských 6, Praha 5, k.ú.Smíchov, o celková výměře 393,32 m2, a to dohodou ke dni 31.12.2012

Doporučuje RMČ:

  1. zrušit usnesení RMČ č. 41/1556/2012 ze dne 30.10.2012

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu nebytových prostor nacházejících se ve 3. patře budovy nám. Kinských 741/6, postavené na pozemku parc. č. 104, Praha 5, k.ú. Smíchov, o celkové výměře 335,21 m2 a dvou parkovacích míst ve dvoře budovy nám. Kinských 741/6, za minimální nájemné ve výši 120,- Kč/m2/měsíc, tj. 1440,- Kč/m2/rok, za účelem využití jako kancelářské prostory

  2. schválit záměr pronájmu nebytových prostor nacházejících se ve 2. patře budovy nám. Kinských 741/6, postavené na pozemku parc. č. 104, Praha 5, k.ú. Smíchov, o celkové výměře 341,14 m2 a dvou parkovacích míst ve dvoře budovy nám. Kinských 741/6, za minimální nájemné ve výši 120,- Kč/m2/měsíc, tj. 1440,- Kč/m2/rok, za účelem využití jako kancelářské prostory

  3. schválit záměr pronájmu nebytových prostor nacházejících se ve 1. patře budovy nám. Kinských 741/6, postavené na pozemku parc. č. 104, Praha 5, k.ú. Smíchov, o celkové výměře 332,3 m2 a dvou parkovacích míst ve dvoře budovy nám. Kinských 741/6, za minimální nájemné ve výši 120,- Kč/m2/měsíc, tj. 1440,- Kč/m2/rok, za účelem využití jako kancelářské prostory

  4. schválit záměr pronájmu nebytových prostor nacházejících se v přízemí budovy nám. Kinských 741/6, postavené na pozemku parc. č. 104, Praha 5, k.ú. Smíchov, o celkové výměře 58,11 m2 a dvou parkovacích míst ve dvoře budovy nám. Kinských 741/6, za minimální nájemné ve výši 120,- Kč/m2/měsíc, tj. 1440,- Kč/m2/rok, za účelem využití jako obchodní a kancelářské prostory

Hlasování: 4/0/0