2. Záměr pronájmu 1 m2 POZEMKU parc. č. 1389/1, k.ú. Košíře – firmě ARMAT PRAHA, s.r.o. pro navigační poutač

Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/2/2012
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Záměr pronájmu 1 m2 POZEMKU parc. č. 1389/1, k.ú. Košíře – firmě ARMAT PRAHA, s.r.o. pro navigační poutač

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu 1 m2 pozemku parc. č. 1389/1, k.ú. Košíře – firmě ARMAT PRAHA, s.r.o. Vrchlického 16, Praha 5, IČ: 24814938 pro navigační poutač na dobu neurčitou za nabízenou cenu 300,- Kč/rok

Hlasování: 4/0/0