10. Pronájem volného nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 276, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 36, Praha 5 na základě zveřejněného záměru

Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/10/2012
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Pronájem volného nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č.p. 276, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 36, Praha 5 na základě zveřejněného záměru

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit pronájem nebytového prostoru ev.č. 901 v přízemí nemovitosti č.p. 276, k.ú. Smíchov na adrese Lidická 36, Praha 5 žadateli: SPORT REVOLUTION s.r.o., IČ 277 80 988, za nájemné ve výši 31.000,- Kč měsíčně (tj. 6.825,7 Kč/m2/rok) + alt. DPH + zálohy na poskytované služby, na dobu neurčitou

Hlasování: 4/0/0