1. Žádost o prominutí úroků z prodlení a smluvní pokuty u nájemců NP

Zasedání konané dne 20. 11. 2012 jako řádné
číslo usnesení 17/1/2012
Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

Žádost o prominutí úroků z prodlení a smluvní pokuty u nájemců NP

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit prominutí úroků z prodlení a smluvní pokuty nájemcům nebytových prostor:

    a) Vitax Praha, s.r.o., NP na adrese Nádražní 29/21, Praha – 5, úrok z prodlení 2.198,- (k 31.10.2012)

    b) Kolanda Jaroslav, IČ: 682 25 891, NP na adrese Nádražní 29/21, Praha – 5, úrok z prodlení 49.929,- Kč (k 6.11.2012), smluvní pokuta 52,- Kč (k 6.11.2012)

    c) Jiří Zajíček – pizzerie Corleone, IČ: 438 17 718, NP na adrese Na Bělidle 65/42, Praha – 5, úrok z prodlení 30.928,- Kč (k 31.7.2012), smluvní pokuta 25.336,- Kč (k 31.7.2012)

    d) Jiří Zajíček, IČ: 438 17 718, NP na adrese Stroupežnického 2327/28, Praha – 5, úrok z prodlení 2.894,- Kč (k 31.7.2012), smluvní pokuta 1.605,- Kč (k 31.7.2012)

Hlasování: 4/0/0