9. Parkování v ulicích Pod Kesnerkou, Kutvirtova a Na Konvářce

20/03/2018
Zasedání konané dne 9. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 3/9/2018
Předkladatel: Milatová Bohdana, Bc., DiS., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise dopravní

Parkování v ulicích Pod Kesnerkou, Kutvirtova a Na Konvářce

Komise dopravní

Doporučuje RMČ:

  1. zadat studii možnosti dopravního uspořádání komunikací s ohledem na její účel využití (parkování vozidel, chodníky, provoz MHD, cyklo, atd.) v ulicích Pod Děvínem, Franty Kocourka, Kesnerka, Pod Kesnerkou, K Závěrce, Kroupova, U Starého židovského hřbitova a Na Konvářce

Hlasování 5/0/2

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě